FASTPROOF PLUS

Płynna domieszka przyspieszająca twardnienie betonów, zapraw murarskich i tynkarskich, klejów, gdzie materiałem wiążącym jest cement. Poprawia urabialność mieszanki oraz ogranicza użycie wody zarobowej. Powoduje przyśpieszenie twardnienia zapraw i betonów bez utraty wytrzymałości początkowej i końcowej. Redukuje powstawanie naprężeń termicznych i spękań. Nie powoduje wykwitów i białych nalotów solnych. Domieszka bezchlorkowa, nie powoduje korozji zbrojenia stalowego.

Dozowanie:
1% do 2 % w stosunku do wagi cementu
Opakowanie jednostkowe:
Kanister 5L, butelka 1L