BITUPRIMER ALW GRUNT

BITUPRIMER ALW GRUNT

Bitumiczna, nie zawierająca rozpuszczalników masa przeznaczona do wykonywania warstw gruntujących i podkładowych pod papy zgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe, do wklejania zbrojenia wewnętrznego (siatki i włókniny techniczne), do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów, do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią. Na powierzchnie betonowe, pokryte gontem, eternitem, blachą ocynkowaną.

Wydajność
Hydroizolacja 0,5 - 1 kg/m²/ 1 warstwę (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania)
Gruntowanie 0,2 – 0,4 kg/m²/ 1 warstwę (gotowy roztwór)
Opakowanie jednostkowe
Wiadro 10kg, 20kg