BITUPRIMER R GRUNT

BITUPRIMER R GRUNT

Głęboko penetrujący, rozpuszczalnikowy roztwór asfaltowy do wykonywania warstw gruntujących i podkładowych pod papy zgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe. Bituprimer R Grunt można stosować do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, ław i fundamentów, do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią. Dzięki odpowiedniej konsystencji nadaje się do prac na dachach płaskich i skośnych. Produkt można stosować na powierzchniach pokrytych gontem, eternitem, blachą ocynkowaną.

Wydajność
0,2 – 0,4 kg/m²/ 1 warstwę (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania)
Opakowanie jednostkowe
Wiadro 4,5kg, 9kg, 18kg