Hydroizolacje i wypełnienia

Woda i wilgoć mogą mieć destrukcyjny wpływ na budynek. Żeby uchronić się przed jej szkodliwym działaniem, niezbędna jest hydroizolacja. Na rynku dostępne są różne materiały hydroizolacyjne. Różnią się one składnikami i zastosowaniem, ale wszystkie mają na celu ochronę budynku przed wodą i wilgocią.

Jakie są typy hydroizolacji?

Głównym obszarem budynku, gdzie wymagane jest wykonanie hydroizolacji są fundamenty. W sztuce budowlanej wyróżnia się dwa rodzaje hydroizolacji: pozioma i pionowa. Hydroizolacja pozioma tyczy podłóg, a hydroizolacja pionowa ścian. Pierwsza zabezpiecza budynek przed wodą opadową oraz podciąganiem kapilarnym. Z kolei hydroizolacja pionowa stosowana jest w celu zabezpieczenia fundamentów przed naporem wody. Żeby poprawnie zabezpieczyć dom, należy zastosować je obie. Innymi miejscami wymagającymi zabezpieczenia przez działaniem wody są dachy, balkony, tarasy. Tu wybór hydroizolacji zależy od rozwiązania systemowego.

Rodzaje hydroizolacji

Do zabezpieczenia elementów domu przed działaniem wody stosowane są różne materiały. Na rynku można spotkać hydroizolacje mineralne, bitumiczne i z tworzyw sztucznych. Inny podział wynika z formy w jakiej występują. Wyróżniamy materiały powłokowe i rolowe. Hydroizolacje powłokowe to płynne lub półpłynne masy, które nakłada się na daną powierzchnię. Hydroizolacje rolowe mają formę gotowych mat, membran lub pap.

Hydroizolacje – podział

Hydroizolacje należy zastosować w każdym miejscu narażonym na działanie wody. Należy zatem wykonać hydroizolację balkonu, hydroizolację łazienki czy dachu. Inny podział stosuje się wobec fundamentów. Hydroizolację fundamentów można podzielić ze względu na intensywność kontaktu z wodą:
  • Hydroizolacja lekka stosowana jest do ochrony fundamentów znajdujących się w gruntach przepuszczalnych. Do wykonania tego typu hydroizolacji najczęściej używa się emulsji asfaltowych takich jak DYSPERBIT.
  • Hydroizolacja średnia lub ciężka służy do ochrony przed wodą pod wysokim ciśnieniem, np. w fundamentach osadzonych w słabo przepuszczalnych gruntach. Wykonuje się ją z trwałych materiałów takich jak preparaty lub membrany bitumiczne czy masy asfaltowe lub cementowe wzmocnione polimerami.

Gdzie stosować hydroizolację?

Hydroizolacja jest niezbędna w każdym miejscu narażonym na działanie wody i wilgoci. Koniecznie należy ją zastosować w fundamentach. Woda może je zniszczyć, co może poskutkować nawet osiadaniem domu. Należy ją również zastosować we wnętrzach, szczególnie w kuchni i łazience by zabezpieczyć powierzchnie przed wystąpieniem pleśni i grzybów. Podstawowym produktem do jej wykonania jest folia w płynie. W przypadku dachów czy balkonów zastosowanie hydroizolacji umożliwia swobodny spływ wody po powierzchni, zabezpieczając ją przed wnikaniem wody.