Uszczelnienia i dylatacje

Każdy dom powinien być właściwie zaizolowany. Nawet niewielkie nieszczelności mogą doprowadzić do powstania mostków cieplnych czy problemów z zawilgoceniem. Dlatego już na etapie prac budowlanych niezbędne jest zastosowanie właściwego uszczelnienia. Równie istotnym elementem konstrukcji są dylatacje. Stosuje się je w celu zabezpieczenia przed pęknięciami i odkształceniami.

Uszczelnienia budowlane

W skład uszczelnień budowlanych zalicza się wszelkiego rodzaju masy i kleje. Ich głównym celem jest zabezpieczenie nieszczelności. Są stosowane także w naprawach uszkodzeń oraz w wypełnieniach. Na rynku spotkać się można z uszczelniaczami wykonanymi z mieszaniny asfaltów i kauczuków oraz z masami uszczelniającymi z poliuretanu. Uszczelnienia asfaltowe i poliuretanowe należy nakładać zawsze w dodatniej temperaturze. Po utwardzeniu uzyskują odporność na mrozy.

Taśmy uszczelniające

Taśmy uszczelniające stosuje się w miejscach przejść płaszczyzn, które inaczej pracują oraz w otworach. Zawsze należy je wklejać w folię lub masę typu IZOMASS. Zapewniają one ochronę przed działaniem wilgoci i eliminują nieszczelności. Dostępne są różne rodzaje taśm uszczelniających. Jednym z najczęściej stosowanych typów jest elastyczna taśma na bazie termoplastycznego elastomeru taka jak TAPEMIX. Powleka się ją dwustronnie na całej szerokości włókniną PP, a samoklejąca taśma butylowa ułatwia montaż. Używa się jej do zabezpieczenia stolarki otworowej.

Dylatacje

Dylatacje stosuje się w różnych celach. Najczęściej wykonuje się dylatację konstrukcyjną, której celem jest podział budynku na niezależne części. Innym rodzajem jest dylatacja termiczna, która ma wyeliminować odkształcenia wynikłe ze zmian temperatury. Ostatnim rodzajem jest dylatacja przeciwdrganiowa. Jej celem jest niwelacja drgań i hałasu. Dylatacje mają formę szczeliny, która może być przyczyną problemów, jeśli nie zostanie właściwie uszczelniona. W szczelinach dylatacyjnych stosuje się również wykonane z polietylenu profile tzw. sznury polietylenowe. Dzięki dużej elastyczności i wytrzymałości zmniejszają one zużycie uszczelniaczy. Dylatacje uszczelnia się taśmami, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie wilgoci.