Centrala

JURGA Spółka komandytowa
ul. Śremska 134a
63-100 Zbrudzewo
NIP 7851802364
REGON 365585271


tel. +48 61-28-20-002

Numer rachunku bankowego:
IBAN: PL 69 1160 2202 0000 0005 9451 5472

Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0001050237, Numer rejestrowy BDO: 000067776

Regiony handlowe
Regionalni Kierownicy Sprzedaży
Region 11
Region 12