Centrala

JURGA Spółka komandytowa
ul. Śremska 134a
63-100 Zbrudzewo
NIP 7851802364
REGON 365585271


tel. +48 61-28-20-002

Numer rachunku bankowego:
BZ WBK 78 1090 1405 0000 0001 3346 8209

Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0001050237, Numer rejestrowy BDO: 000067776

Dział techniczny

Rafał Cichocki
GSM +48 502-741-723
tel. +48 61-28-20-002

Dział zaopatrzenia

Regiony handlowe
Regionalni Kierownicy Sprzedaży
Region 11
Region 12