CLEANER PU
Czyścik do pian pistoletowych

CLEANER PU
Czyścik do pian pistoletowych

Preparat do czyszczenia powierzchni z nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych, jest niezbędny do czyszczenia zaworów w pojemnikach i pistoletach dozujących jednokomponentową pianę montażowo – uszczelniającą. Cleaner PU to doskonały środek do odtłuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów. Zastosowany w preparacie gaz nośny stanowi mieszaninę nieszkodliwą dla warstwy ozonowej.